Democratic Alliance in St Francis
Notice:
    Feedback and the Annual General Meeting of the Democratic Alliance in St Francis will be held on Tuesday 29 November 2016 at 17:30 in the St Francis Bay Golf Club.  All DA members and the general public are welcome.  The central theme will be: The future of Kouga and Greater St Francis are in your hands. The guest speaker will be Elza van Lingen, Mayor of Kouga Municipality.

Kennisgewing:   Terugvoering- en ‘n Algemene Jaarvergadering van die Demokratiese Alliansie in St Francis vind plaas op Dinsdag 29 November 2016 om 17:30 in die St Francisbaai Gholf Klub.  Alle DA lede en lede van die gemeenskap is welkom. Die sentrale tema van die aand sal wees:  Die toekoms van Kouga en Groter St Francis is in u hande. Die geleentheids-spreker sal Elza van Lingen ons, Burgermeester, wees.Elza van Lingen, Democratic Alliance,Mayor Kouga Municipality